Nullsoft Scriptable Install System (NSIS)

Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) 2.46

Przydatna i kompletna aplikacja do tworzenia instalatorów

Nullsoft Scriptable Install System (NSIS)

Download

Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) 2.46